Skøde og refusion

Vi tilbyder

Vi udarbejder dit skøde nemt, hurtigt og professionelt.

Skøde og refusionsopgørelse 4.000,00 kr. ex. moms

Vi sørger for

✓ At sende dig et udkast af skødet og refusionsopgørelse

✓ Et telefonmøde, hvor vi gennemgår udkastet sammen med dig

✓ Evt. tilpasninger af udkastet, så det opfylder dine ønsker

✓ At fremsende skødet til underskrivning

✓ At foretage ekspedition af den digitale tinglysning

Indsend

✓ Ejendommens adresse eller købsaftalen

✓ Evt. oplysninger om ejendomsmægleren

✓ Navn og cpr. nr. på køber og sælger

✓ Dato for overtagelse af boligen

✓ Aftalte købesum

Det eneste du skal gøre er at kontakte os på 5227 2822 eller via vores kontaktformular, så sørger vi for at ringe dig op.

Tinglysning af skøde

Når din købsaftalen er underskrevet, og handlen er endelig, udarbejder vi dit skøde, hvilket sker elektronisk.

Se her hvordan du underskriver dit skøde.

Dit skøde indeholder de helt grundlæggende oplysninger om handlen:

Navne på sælger og køber
Ejendommens adresse
Købesum
Pantehæftelser
Byrder og servitutter
Den offentlige ejendomsvurdering
Overtagelsesdagen

Med et tinglyst skøde viser du omverdenen, at du nu er den retmæssige ejer af ejendommen. Med skødet opnår du ligeledes beskyttelse fra tidligere ejers eventuelle kreditorer eller anden retsforfølgning fra den dato, hvor skødet bliver anmeldt til tinglysningsretten.

Tinglysningsafgift 

Her kan du beregne, hvor meget du skal betale i tinglysningsafgift: 

Beregn din tinglysningsafgift her 

Størrelsen af tinglysningsafgiften beregnes ud fra, hvad du ønsker at tinglyse, og hvor stor værdien er herpå.

Ved tinglysning af skøde beregnes afgiften således: 0,6 % af købesummen (den variable afgift) med tillæg af en faste afgift på kr. 1.660. Denne afgift er fastsat SKAT.

Refusionsopgørelse

I refusionsopgørelsen opgøres de forbrugsudgifter, som skal deles mellem køber og sælger. Udgifter indtil overtagelsesdagen betales af sælger, og køber betaler udgifter fra overtagelsesdagen.

Køber du fx en ejendom med overtagelse den 1. august, har sælger normalt betalt ejendomsskat fra perioden 1. juli - 31. december - i henhold til ejendomsskattebilletten. Da du som køber skal betale ejendomsskat fra overtagelsesdagen, skal sælger have refunderet udgiften for perioden 1. august til 31. december. Refusionsopgørelsen dækker normalt også over andre poster.

Forbrugsafgifter såsom el, vand og varme bliver afregnet enten direkte med værkerne eller opgjort i refusionsopgørelsen – det er tilfældet når sælger allerede har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Tilbyder sælger at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien for at slippe for sit 10-årige mangelsansvar, skal denne post normalt også med på refusionsopgørelsen.

Refusionsopgørelsen kan være forbundet med megen "teknik". For at sikre sig at opgørelsen udarbejdes korrekt lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver.