Skilsmisseskøde

Vi tilbyder

Vi udarbejder et skilsmisseskøde nemt, hurtigt og professionelt. Dette til en pris på 2.000,00 kr. ex. moms samt en tinglysningsafgift til staten på 1.660,00 kr.

 Vi sørger for:

✓ At sende dig et udkast af skilsmisseskødet

✓ Et telefonmøde, hvor vi gennemgår udkastet sammen med dig

✓ Evt. tilpasninger af udkastet, så det opfylder dine ønsker

✓ At fremsende skilsmisseskødet til underskrivning

✓ At foretage ekspedition af den digitale tinglysning

Indsend

✓ Kopi af din separationsbevilling/skilsmissebevilling

✓ Oplysning om ejendommens adresse, overtagelsesdato og købesum/gældsovertagelse.

✓ Skriftlig godkendelse fra realkreditforeningen og/eller banken

Skilsmisseskøde

Overtager den ene af jer den fælles ejendom i forbindelse med en separation eller skilsmisse?

Får vi en kopi af bevillingen fra Statsamtet er tinglysning af dit skilsmisseskøde afgiftsfri, for så vidt angår den variable afgift på 0,6% af ejendommens værdi, under forudsætning af at I har haft formuefællesskab. Med andre ord er ejendommen ikke jeres særeje ved ægtepagt. Afgiften til staten i forbindelse med tinglysningen er hermed alene kr. 1.660,00.

Hvad skal vi bruge fra dig?

For at udarbejde dit skilsmisseskøde skal vi bruge en kopi af separationsbevillingen eller skilsmissebevillingen, idet denne sendes til tinglysningsretten, således I kan blive fritaget for den almindelige tinglysningsafgift.

Afgiften er fastsat i tinglysningsafgiftsloven.

Vi skal også have oplysning om ejendommens adresse, overtagelsesdato og købesum/gældsovertagelse.

Hvad skal købesummen fastsættes til ved skilsmisseskøde?

Læs mere her

Gældsovertagelse

Forinden dit skilsmisseskøde tinglyses skal der indhentes en skriftlig godkendelse fra realkreditforeningen og/eller banken, så den ene af jer kan overtage gælden og den anden kan frigøres fra din hæftelse.

Underskrivelse af skilsmisseskøde

Se her hvordan du underskriver dit skøde.