Ordbog om boliglån

 

Afdrag er den del af ydelsen, der nedbringer restgælden på dit boliglån.

 

Afdragsfrihed betyder, at du kan fravælge at betale afdrag i op til 10 år af lånets løbetid,

hvor du så kun betaler renter og administrationsgebyrer.

 

Belåningsgrad angiver, hvor stor en procentdel af boligens værdi, der er belånt.

Man kan højst få et realkreditlån svarende til 80 pct. af værdien.

 

Bidragssats er det gebyr, realkreditten tager for at administrere et boliglån.

Det betales som en fast del af den månedlige ydelse. Jo højere belåningsgrad, desto mere

skal man betale i bidrag. De senere år er der skruet markant op for bidragssatserne – især på de helt korte og afdragsfrie lån.

 

Fastforrentet lån sikrer dig mod rentestigninger, da du skal betale den samme rente

i hele lånets løbetid – hvilket typisk er 30 år.

Til gengæld for sikkerheden er renten som regel højere end på et lån med variabel rente også kaldet flekslån.

 

Flekslån vil sige, at man kun binder renten fast i en kortere periode ad gangen.

Mest almindelige er etårige, treårige og femårige flekslån, der også kaldes henholdsvis F1,F3 og F5.

Historisk har det været sådan, at F1-lånet var billigst, fordi du kun er sikret en bestemt rente i ét år ad gangen.

Men i dager der dels kommet et billigere alternativ på markedet i form af selskabernes såkaldte

’kort-lån’. Dels er gebyrerne på F1-lån blevet sat så meget op, at det er billigere at vælge et F3-lån.

 

Indlåsningseffekt kan opstå i forbindelse med udstedelse af nye fastforrentede lån

– f.eks. det 30-årige 2 pct. lån, hvis renten begynder at stige hurtigt. Hvis kun få investorer har nået at købe obligationerne,

kan de nemlig beslutte, at de kun vil lade boligejerne indfri deres gæld til f.eks. kurs 95, selvom de måske burde kunne indfri

den til kurs 90. Dermed risikerer man at blive fanget i sit lån, hvis man ikke ønsker at indfri

det til en ugunstig kurs med kurstab til følge.

 

Konvertering vil sige, at man indfrier sit nuværende lån og optager et nyt.

Afhængigt af om renten er faldet eller steget, kan man enten nedkonvertere sit lån og få en lavere

ydelse eller opkonvertere til en højere rente og klippe af restgælden.

 

Kort-lån er realkredittens nye ’billig-lån’. Deter en slags hybrid mellem et F1- og et F3-

lån, hvor man får ny rente hver sjette måned, men er bundet til lånet i tre år.

 

Kurs er vigtig at forholde sig til, da den er afgørende for, hvor meget du skal betale

for at optage et lån. Som tommelfingerregel stiger din restgæld ved et lån på 1 mio.

kr. ca. 10.000 kr. per kurspoint under 100.

Optager du et lån i kurs 96, skylder du altså realkreditselskabet ca. 1.040.000 kr.

Derfor er det altid bedst at låne, når kursen er så tæt på 100 som muligt. Så snart et lån ryger

over kurs 100, lukker det for udstedelse. Så lancerer realkreditselskaberne som regel et nyt lån til en lavere rente.

 

Kursskæring er et gebyr, realkreditselskabet opkræver i forbindelse med refinansiering af et flekslån.

Ved et F1-lån betaler man typisk mellem 0,2 og 0,3 pct. i kursskæring – svarende til 2.000-3.000 kr. per lånt million – én gang om

året, mens du kun skal betale det samme beløb hvert tredje år ved et F3-lån og hvert femte ved et F5-lån. Gebyret bliver med andre ord

mindre, jo længere tid dit lån løber.

 

Restgæld er det beløb, du skylder for lånet. Når du f.eks. betaler afdrag på dit lån, bliver

restgælden mindre. I forbindelse med en konvertering vokser restgælden. Hvor meget afhænger af, hvor tæt på kurs 100 det nye

lån er, når du optager det.

 

T-lån er et alternativ til de traditionelle flekslån, hvor det er lånets løbetid – og ikke

ydelsen, der ændrer sig i takt med renten.Løbetiden kan dog ikke overstige 30 år. Det giver mulighed for at blive hurtigere gældfri

da man afdrager rigtig meget på lånet i perioder, hvor renten er lav.

 

Ydelse er det samlede beløb, du betaler hver måned eller kvartal for dit boliglån. Den består både af renter, bidrag, kursskæring

og afdrag – medmindre du har afdragsfrihed.

 

ÅOP står for årlige omkostninger i procent og er det vigtigste nøgletal, du skal se på,

når du f.eks. sammenligner priser på lån. Selvom renten på f.eks. et F1-lån er ekstremt lav, kommer der nemlig en række andre

omkostninger og gebyrer oveni, som er medregnet i ÅOP. Det giver derfor et mere retvisende billede af, hvad du reelt betaler for lånet.