Køberrådgivning

Dette får du:

✓ Vi gennemgår ejendommens dokumenter og sikre, at disse stemmer overens med de faktiske forhold

✓ Vi holder et møde sammen med dig, hvor vi gennemgår købsaftalen og dokumenterne

✓ Vi korresponderer med mægler, købers og sælgers pengeinstitutter samt evt. sælgers advokat

✓ Vi udarbejder og tinglyser/godkender skødet

✓ Vi foretager/godkender debitorskifte og anden sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf*

✓ Vi udarbejder/godkender refusionsopgørelsen

✓ Vi frigiver sælgers penge og afslutter handlen

Pris - ejerlejlighed: kr. 6.000,00

Pris  - villa og lign: kr. 8.000,00

** Prisforhandling ekstra tillæg kr. 2.000,-

**Debitorskifte ekstra tillæg på kr. 1.200,-

Prisen er uden udgiften til tinglysningsafgift. Alle priser er ex. moms.

Indsend disse oplysninger til ejendomsmægleren, så bliver vi tilknyttet din sag helt automatisk

LE LAW, Islands Brygge 46 st th, 2300 København S

Tel 5227 2822, Email kontakt@lelaw.dk

Kontakt os på 5227 2822 eller udfyld vores kontaktformular.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT KØBE?

Uanset om det er første, anden eller tiende gang du skal købe bolig, er det altafgørende med den rette rådgivning. 

Med os som køberrådgiver får du større tryghed, da vi kender markedet og lokalområdet. Vi er dagligt ude i marken og ved, hvad der rører sig. Vi yder professionel rådgivning i forhold til dine ønsker og forventninger til boligen, og vi ser på den enkelte bolig med det trænede øje.

- Vi går op i alle detaljer, omsættelighed og eventuelle faldgruber

- Vi forhandler pris med sælger/sælgers ejendomsmægler

- Vi gennemgår ALLE handlens dokumenter, inkl.købsaftalen

- Vi bistår med udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse

Vi er med hele vejen!

Skal du købe ejerlejlighed:

En ejerlejlighed kan man nemt sammenligne med lignende boliger i området på m2 pris, beliggenhed osv., men det er også afgørende, om foreningen er velfungerende. Har de passet på deres ejendom, eller er der store renoveringer på vej - og er der penge til det, eller er der ekstra udgifter på vej til dig som køber?

På ejerlejligheder laves der ikke tilstandsrapport og elrapport, så du har selv et ansvar for at opdage de synlige fejl og mangler samt huske at stille de rigtige spørgsmål om boligens tilstand. De fleste boliger sælges "som beset". Der kan derfor være fejl og mangler, som først opdages efter du er flyttet ind. Med os på sidelinien når boligen og alle handles dokumenter gåes igennem, er du sikker på at få alle svarene.

Kr. 6.000,- (uden prisforhandling)

Kr. 8.000,- (med prisforhandling)

Skal du købe hus / rækkehus:

Huse sælges med tilstandsrapport, elrapport og energimærke, så her har du som køber en sikkerhed for, at ejendommen er gennemgået af en fagkyndig. Dog anbefales det altid at få et ekstra tjek fra egen byggesagkyndig. 

Vi gennemgår rapporterne og indhenter tilbud på evt. udbedring af K´er. Vi kigger på dine muligheder for ejerskifte- og husforsikring. Jordforurening også et yderst relevant emne, som ikke må overses. Vi har det hele med i vores forhandling og opnår altid de bedste vilkår for dig.

Kr. 8.000,- (uden prisforhandling)

Kr. 10.000,- (med prisforhandling)

De anførte priser er faste og ex. moms.

Hvorfor skal du vælge køberrådgivning?

Når du køber bolig, skal du forholde dig til en række forhold såsom; købsaftalen, miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærke, ejerskifteforsikring, hvilke byrder der er pålagt boligen m.m. Det kan være svært at bevare overblikket og for at undgå gennemføre en bolighandel, som du senere hen fortryder, anbefaler vi en køberrådgivning i forbindelse med dit køb, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Du skal derfor som køber sørge for, at få indsat et rådgivningsforbehold, således vi som led i din køberrådgivning kan gennemgå handelsvilkårene for at sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Med et rådgivningsforbehold kan du omkostningsfrit trække dig tilbage fra handlen uden at skulle betale 1 % af købesummen til sælger, hvis vi finder forhold, som du ikke har været opmærksom på, da du underskrev købsaftalen.

Oftest er det køber, som sørger for handlens gennemførelse, men uanset om det er købers eller sælgers ansvar, anbefaler vi altid at berigtigelsen overlades til en professionel rådgiver. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og skal sikre at handlen gennemføres planmæssigt.

Læs mere om de parter der er involveret i en bolighandel.

Vi går i gang med berigtigelsen, så snart handlen bliver godkendt.

Skøde

Efter at købsaftalen er underskrevet, og handlen er endelig godkendt, udarbejder vi et skøde, hvilket sker elektronisk.

Se her hvordan du underskriver dit skøde.

Skødet indeholder de helt grundlæggende oplysninger for handlen

Navne på sælger og køber

Ejendommens adresse

Købesum

Pantehæftelser

Byrder og servitutter

Den offentlige ejendomsvurdering

Overtagelsesdagen

Med et tinglyst skøde viser du omverdenen, at du nu ejer ejendommen.

Refusionsopgørelse

I refusionsopgørelsen opgører vi de forbrugsudgifter, som skal deles mellem køber og sælger. Udgifter indtil overtagelsesdagen betales af sælger, og køber betaler udgifter fra overtagelsesdagen.

Køber du fx en ejendom med overtagelse den 1. august, har sælger normalt betalt ejendomsskat fra perioden 1. juli - 31. december - i henhold til ejendomsskattebilletten. Da du som køber skal betale ejendomsskat fra overtagelsesdagen, skal sælger have refunderet udgiften for perioden 1. august til 31. december. Refusionsopgørelsen dækker normalt også andre poster.

Forbrugsafgifter såsom el, vand og varme bliver afregnet enten direkte med værkerne eller opgjort i refusionsopgørelsen – det er tilfældet, når sælger allerede har betalt et à conto beløb til varmeværket.

Tilbyder sælger at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien for at slippe for sit 10-årige mangelsansvar, skal denne post normalt også med på refusionsopgørelsen.

Refusionsopgørelsen kan være forbundet med megen "teknik". For at sikre sig en korrekt afstemt refusionsopgørelse, anbefaler vi brug af professionel rådgiver.

Sikkerhed til ejerforeningen

Gennem  pantstiftende vedtægter, ejerpantebreve eller skadesløsbreve mm. bliver ejerforeningers pantesikkerhed etableret. Pantsikkerheden er ejerforeningens garanti for, at evt. fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder sørger ejendomsmægleren sædvanligvis for at spørge ejerforeningens administrator, om der skal ske forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Benytter ejerforeningen ejerpantebreve eller skadesløsbreve, udarbejder den berigtigende rådgiver en digital påtegning til pantebrevet.

Debitorskifte

Køber du en ejerlejlighed, skal der oftest stilles en sikkerhed til ejerforeningen. Det kan enten være i form af et skadesløsbrev, tinglyste vedtægter eller tinglyst ejerpantebrev.

Er sikkerheden stillet i form af et ejerpantebrev, foretager vi et debitorskifte af ejerpantebrevet, som skal tinglyses. Det kan også forekomme, at ejerpantebrevet forhøjes eller aflyses.

Denne ekspedition er ikke inkluderet i berigtigelsen og koster kr. 1.200 inkl. moms, samt den faste afgift til staten som beløber sig i kr. 1.660 inkl. moms.

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften beregnes ud fra

1. Et fast gebyr på kr. 1.660,-
2. En variabel værdiafgift. Den variable afgift beregnes ud fra 0,6 % af købesummen ved alm fri handel.

Ved familiesalg betales der tinglysningsafgift af 85 % af ejendomsværdien i henhold til den seneste offentlige vurdering + 1.660 kr. Dette gælder kun, hvis købesummen er mindre end den offentlige vurdering.

Her kan du beregne din tinglysningsafgift: > Beregn tinglysningsafgift.

Vi har samlet en række links til sider på nettet, hvor du kan få mere at vide om køb og salg af bolig.