Hvilke udgifter er der til en ejerbolig?

Når du køber bolig, er du typisk meget fokuseret på de udgifter du får i forbindelse med boligkøbet og boligfinansieringen. Men udover købesummen, er der også en række løbende udgifter ved at være boligejer. Har du ikke været boligejer før, skal du være opmærksom på disse udgifter i dit budget.

Vi giver dig et overblik over de mest almindelige udgifter, som er forbundet ved at være boligejer.

Hvad koster det at købe en bolig?

Lån til din bolig

Har du optaget lån for at køb din bolig, har du også forpligtet dig til at betale lånet tilbage, renter for lånet og bidrag for administration af dit lån. Lånet er typisk den største udgift, som du har til din bolig. Størrelsen på dit lån er afhængig af, hvilken lånetype du har valgt.

Udover dit lån, er der også en række skatter og afgifter til staten og til din kommune skal du skal betale. Der er også løbende udgifter til forbrug, vedligehold, forsikringer mm. Du kan læse mere om disse andre udgifter nedenfor.

Tinglysning af skøde

Når du er nået til enighed med sælger om at købe boligen, skal du have udarbejdet et skøde på din nye bolig. Skødet er din dokumentation for, at ejerskabet af boligen er overgået fra sælger til dig som køber. Skødet skal tinglyses, så det officielt registreres og offentliggøres, at du er den nye ejer af boligen.

For at få tinglyst dit skøde, skal du betale en tinglysningsafgift. Du finder tinglysningsafgiften på Tinglysningsretten.dk

Hvad koster det at eje?

Ejendomsværdiskat og grundskyld

Når du ejer din bolig, skal du betale skat af din ejendom og din grund til staten og til den kommune, som du bor i. Til staten betaler du ejendomsværdiskat. SKAT beregner din ejendomsværdiskat og opkræver denne via din forskudsopgørelse. Du kan se, hvor meget du betaler i ejendomsværdiskat på din årsopgørelse. Du skal være opmærksom på, at ejendomsværdiskats og grundskylds størrelse kan være et betragteligt beløb, og at disse skatter kan stige med tiden. Hvis du vil vide mere om, hvordan ejendomsværdiskatten beregnes, kan du læse om dette hos SKAT.

Læs om ejendomsværdiskat på SKAT.dk

Til din kommune betaler du grundskyld, også kaldet ejendomsskat. Grundskylden er alene en skat på den jord boligen er bygget på. Grundskylden beregnes som en promillesats af din grunds værdi. Promillesatsen er fastlagt af din kommune, og din grunds værdi fastsættes af SKAT.

Du kan finde din kommunes grundskyldspromille på Skatteministeriets hjemmeside

Du kan læse mere om SKATs ejendomsvurderinger på SKATs hjemmeside

Ejerforening

Hvis du har købt en ejerlejlighed, er der formentlig en ejerforening i ejendommen. Ejerforeningen fungerer som en slags driftsfællesskab mellem lejlighederne, hvor I i fællesskab løfter nogle af de opgaver og udgifter der følger med, når man ejer en ejendom. Til ejerforeningen skal du betale et fællesbidrag, som dækker de omkostninger der er ved driften af jeres ejendom. Det gælder omkostninger til vedligeholdelse og forbedringer på ejendommen og evt. afdrag på lån, som ejerforeningen har taget for at kunne gennemføre vedligeholdelsesarbejde. Ejerforeningen står også typisk for at få ryddet fortovet for sne om vinteren, rengøring af trappeopgange mm.

Læs gerne referaterne fra de seneste generalforsamlinger i ejerforeningen, før du træffer en beslutning. Hvis ejerforeningen har besluttet at gennemføre nye, store renovationsprojekter, kan dette få betydning, for det fællesbidrag du betaler til ejerforeningen. Nye projekter kan betyde, at fællesbidraget stiger.

Hvis du ejer et hus, kan du gennem grundejerforeningen også være påkrævet at bidrage til driften af fx en vej.

Husforsikring

Hvis du har lånt penge til at købe et hus, vil din bank eller dit realkreditinstitut kræve, at du har en brandforsikring, da dit hus stilles som sikkerhed for lånet. De fleste husejere vælger at tegne en husforsikring, der udover brandforsikringen også dækker andre skader på huset, som kan opstå pludseligt og uventet, fx som følge af storm, sne og frost.

Bor du i ejerlejlighed, er det ejerforeningen, der tegner en fælles ejendomsforsikring på ejendommen. Derfor betaler du for ejendomsforsikringen via fællesbidraget til ejerforeningen.

Sammenlign priser på husforsikringer på www.forsikringsguiden.dk

Renovation

Din kommune står for at indsamle og behandle affald fra din husholdning. Derfor opkræver din kommune et beløb til renovation. Udgifter til renovation bliver opkrævet sammen med grundskyld (ejendomsskat). Udgifter til renovation består af et grundbeløb og et administrationsgebyr, som alle opkræves, samt eventuelle udgifter til ekstra ydelser, fx hvis du har en ekstra stor beholder til husholdningsaffaldet. Du kan se taksterne for renovation på din kommunes hjemmeside.

Vedligeholdelse

At eje sin egen bolig medfører nogle opgaver, som du måske ellers ikke har været vant til at påtage dig. Det drejer sig især om, at du skal til at vedligeholde din bolig – både udvendig og indvendig.

Udvendigt skal du vedligeholde de dele, der kan være udsat for vind og vejr, fx tag og tagrender, træværk, vinduer osv. Hvis du vedligeholder dit hus, kan du som regel forlænge levetiden på de materialer der er brugt, og der går længere tid, før fx træværk skal udskiftes. Hvis du bor i ejerlejlighed, vil sådanne opgaver foregå igennem din ejerforening.

Du kan få gode tips til hvordan du vedligeholder din bolig på boligejer.dk

Indendørs skal du naturligvis også vedligeholde din bolig. Hvis der opstår problemer eller skader, skal du selv sørge for at få dem udbedret, evt. i samarbejde med dit forsikringsselskab (eller din ejerforenings forsikringsselskab), hvis skaden er dækket af din forsikring. Du skal fx være opmærksom på at vedligeholde dine stikkontakter, gulve, fuger på badeværelset og dine afløb mm. Ligesom med udendørs vedligehold, kan du forlænge levetiden på materialerne i din bolig, hvis du sørger for løbende at vedligeholde dem.

Det kan derfor være en god idé årligt at sætte et beløb af i dit budget til vedligehold af din bolig.

Boligejer.dk kan du få mange gode råd og tips til, hvordan du vedligeholder din bolig. Se fx hvordan du vedligeholder dine afløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *