Har du ret til at købe bolig i Danmark?

Helårsbolig

Er du EU-borger eller dansker der bor i udlandet og vil købe fast ejendom i Danmark, gælder der særlige regler.

Hvis du har bopæl i Danmark, eller du har haft bopæl i Danmark i et samlet tidsrum af i alt fem år – hvad enten det er sket i sammenhæng eller i flere perioder – kan du købe helårsbolig i Danmark uden tilladelse fra Justitsministeriet. Har du haft ophold på Færøerne eller i Grønland tæller det med som ophold i Danmark.

Hvis du ikke opfylder dette krav, kan du købe helårsbolig i Danmark ved at opfylde én af betingelserne i beskrevet i erhvervelsesbekendtgørelsens § 1:

 • du er arbejdstager, og du beskæftiger dig enten som lønmodtagere her i landet eller har EU-/EØS-opholdsbevis,
 • du har etableret dig eller vil etablere dig her i landet for at udøve selvstændig virksomhed, eller
 • du har oprettet eller vil oprette agenturer eller filialer enten her i landet, eller som vil levere eller modtage tjenesteydelser her i landet.

EU-borger

Er du EU-statsborger kan du købe helårsbolig i Danmark uden Justitsministeriets tilladelse, selv om du ikke har bopæl eller hjemsted her i landet og ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af ialt 5 år, ved at opfylde betingelserne i erhvervelsesbekendtgørelsens § 2.

Det kræver at du har opholdstilladelse i medfør af EF-direktiverne:

 • 90/364/EØF om opholdsret,
 • 90/365/EØF om opholdsret for lønmodtagere og selvstændige, der er ophørt med erhvervsaktivitet
 • eller 93/96/EØF om opholdsret for studerende (nu EU-opholdsdirektivet).

Tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom uden Justitsministeriets tilladelse er betinget af, at du afgiver en erklæring hvoraf det fremgår at du er omfattet af én af de ovenstående grupper af erhververe der ifølge erhvervelsesbekendtgørelsen kan erhverve fast ejendom uden Justitsministeriets tilladelse.

Det skal endvidere fremgå af erklæringen at ejendommen enten skal tjene som din helårsbolig, eller at erhvervelsen af ejendommen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser. Du finder et eksempel på en erklæring som bilag til erhvervelsesbekendtgørelsen.

Opfylder du ikke ingen af betingelserne, skal du ansøge Justitsministeriet om tilladelse til at købe helårsbolig i Danmark.

 

Sommerhus eller fritidshus

Hvis du ønsker at købe sommerhus, fritidshus eller anden sekundærbolig i Danmark uden Justitsministeriets tilladelse, skal du have bopæl i Danmark eller i løbet af dit liv have boet i landet i et samlet tidsrum af i alt fem år, hvad enten det er sket i sammenhæng eller i flere perioder.

Hvis du ikke opfylder denne betingelse, skal du ansøge Justitsministeriet om tilladelse til at købe sekundærbolig i Danmark.

Justitsministeriet

Justitsministeriet giver kun tilladelse til at købe sommerhus, fritidshus eller anden sekundær bolig hvis du som ansøger har en ganske særlig stærk tilknytning til Danmark.

Når ministeriet vurderer din ansøgning, vil en række tilknytningsmomenter indgå i den samlede bedømmelse af om tilladelse kan gives. Der lægges blandt andet vægt på følgende forhold:

 • tidligere ophold i Danmark
 • særlig familiemæssig tilknytning til Danmark
 • særlig erhvervsmæssig tilknytning til Danmark
 • særlig kulturel tilknytning til Danmark
 • særlig økonomisk tilknytning til Danmark
 • speciel tilknytning til den ejendom, der ønskes erhvervet.

Hvis du vil ansøge Justitsministeriet om tilladelse til at købe sommerhus, fritidshus eller anden sekundær bolig i Danmark, skal du bruge ministeriets ansøgningsskema.

Du kan læse mere på Justitsministeriets netsted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *