FAQ

Underskrivelse af skøde

For at vi kan tinglyse dit skøde skal du underskrive det.

Sådan gør du:

1) Gå til hjemmesiden www.tinglysning.dk.

2) Tryk på ”Underskriv dokument” og log ind med dit NemID.

3) Tryk på ”underskriv” – og dokumentet vil vise sig, så du kan læse det igennem inden endelig underskrift.

4) Hvis du kan acceptere indholdet, så tryk på knappen ”underskriv” og bekræft underskriften med din personlige NemID-kode.

Hvad skal købesummen fastsættes til ved skilsmisseskøde?

Overtager du jeres fælles ejendom ved skilsmisse, fastsættes købesummen til værdien af den anden parts andel af ejendommen. Din egen andel skal således ikke medregnes i købesummen.

Restgæld på ejendommen , kontakt betaling mv. kan danne grundlag for fastsættelsen af købesummen.

EKSEMPEL.:

A og B ejer hver 50 % af en ejendom. A skal overtage B´s andel. Der er på ejendommen en samlet restgæld på 1.000.000 kr., hvor A i forbindelse med handlen skal overtage B´s andel af denne restgæld. Derudover er det aftalt, at A skal betale 100.000 kr. kontant til dækning af B´s andel af ejendommens værdistigning.

Købesummen bliver derfor udregnet således:
Andel af B´s restgæld som A overtager = 500.000 kr.
Kontant betaling til B = 100.000 kr.
Købesum i alt = 600.000 kr.