Hvad sker der efter, at vi har underskrevet købsaftalen?

I forbindelse med en ejendomshandel er det vores erfaring, at der som regel opstår en lang række spørgsmål om det videre forløb, hvorfor der nedenstående følger en generel beskrivelse af sagsgangen.

Udbetaling

Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, deponerer køber den kontante udbetaling hos ejendomsmægleren. Herefter sammensætter køber sin restfinansiering – typisk i form af størst muligt kreditforeningslån, samt et banklån eller et sælgerpantebrev.

Kontanthandel

Gennemføres handlen som en kontanthandel stiller købers bank en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummen. Bankgarantien afløses af en kontant deponering i sælgers bank på overtagelsesdagen. Købers pengeinstitut sørger for bagvedliggende finansiering til køber.

Tinglysning

Den, der berigtiger handlen, udfærdiger skøde på grundlag af købsaftalen til brug for den tinglysningsmæssige registrering af handlen. Tidspunktet for registrering af skødet afhænger af fristen i købsaftalen. I forbindelse med registrering af skødet i det digitale system skal køber og sælger hver især have NemID. I de situationer hvor køber/sælger absolut ikke har mulighed for at installere NemID, skal der underskrives en fuldmagt som udstedes til den berigtigende rådgiver, som kan signere skødet på vegne af køber/sælger. Når skødet er tinglyst, vil det som oftest være påført anmærkninger, om sælgers ”gamle” lån, der ikke skal overtages af køber. Når sælgers bank har indfriet og aflyst sælgers lån af tingbogen, sendes skødet på ny til tinglysning for sletning af anmærkninger. Ved anmærkning forstås en ”advarsel” til køber om, at der er noget i tingbogen, der ikke stemmer overens.

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen udarbejdes og er en skæringsopgørelse, der fordeler ejendommens udgifter mellem parterne pr. overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen vedrører ikke sælgers gamle lån samt forbrugsafgifter, såsom el, gas og fjernvarme, da forsyningsselskaberne afregner direkte overfor sælger. Fristen for udarbejdelse af refusionsopgørelsen fremgår af købsaftalen.

Frigivelse af de deponerede midler i sælgers bank

Når skødet er registreret uden anmærkninger, frigiver vi købesummen til sælgers disposition, og handelen kan forventes afsluttet ekspeditionsmæssigt ca. 6-8 uger efter overtagelsesdagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *