Har du ret til at købe bolig i Danmark?

Har du ret til at købe bolig i Danmark?

Helårsbolig Er du EU-borger eller dansker der bor i udlandet og vil købe fast ejendom i Danmark, gælder der særlige regler. Hvis du har bopæl i Danmark, eller du har haft bopæl i Danmark i et samlet tidsrum af i alt fem år – hvad enten det er sket i sammenhæng eller i flere perioder […]

Finansiering af din bolig

Finansiering af din bolig

Af Le-Uyen Vu.Din bolig bliver som hovedregel finansieret gennem:en udbetalinget realkreditlånet banklånUdbetalingenUdbetalingen er det beløb, du skal erlægge kontant i forbindelse med ejendomshandlen. Denne udgør typisk 5-10 % af købesummen.Fra 1. november 2015 skal du selv lægge 5 % af købesummen i udbetaling.Et boligkøb kan finansieres med realkreditlån for op til 80 % – og […]

Hvad sker der efter, at vi har underskrevet købsaftalen?

Hvad sker der efter, at vi har underskrevet købsaftalen?

I forbindelse med en ejendomshandel er det vores erfaring, at der som regel opstår en lang række spørgsmål om det videre forløb, hvorfor der nedenstående følger en generel beskrivelse af sagsgangen. Udbetaling Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, deponerer køber den kontante udbetaling hos ejendomsmægleren. Herefter sammensætter køber sin restfinansiering – typisk […]

Hvilke udgifter er der til en ejerbolig?

Hvilke udgifter er der til en ejerbolig?

Når du køber bolig, er du typisk meget fokuseret på de udgifter du får i forbindelse med boligkøbet og boligfinansieringen. Men udover købesummen, er der også en række løbende udgifter ved at være boligejer. Har du ikke været boligejer før, skal du være opmærksom på disse udgifter i dit budget. Vi giver dig et overblik […]

Hvilke parter er involveret ved køb og salg af en bolig?

Hvilke parter er involveret ved køb og salg af en bolig?

Artikler Hvilke parter er involveret ved køb og salg af en bolig? /Stud.jur. Le Uyen Vu Når en ejendom skal overdrages, vil man stifte bekendtskab med flere forskellige aktører. De to væsentligste er aktører er sælgeren og køberen. Der er dog andre aktører involveret, hvis formål er at tilgodese købers og sælgers behov. I denne artikel får du et overblik over, hvilke […]

Kontakt os