Andelsbolig-køb

Vi sørger for at:

✓ Gennemgå købsaftalen

✓ Gennemgå foreningens økonomi og tilstand

✓ Gennemgå vurderingsrapport og el- og vvs-tjek

✓ Gennemgå evt. forbedringer i boligen

✓ Forestå kontakten med mægler

Alt sammen til en pris på kr. 5.000,00

Alle priser er ex. moms

Indsend

✓ Ejendommens adresse eller købsaftalen

✓ Evt. oplysninger om ejendomsmægleren

Det eneste du skal gøre er at kontakte os på 5227 2822 eller udfyld vores kontaktformular.

Hvad skal du være opmærksom på?

Vælger du at foretage et andelsbolig-køb, vil du som kommende andelshaver alene hæfte for dit indskud i andelsforeningens forpligtelser. Men der kan være undtagelser til dette, som fremgår af foreningens vedtægter. Derfor skal du sætte dig ind i foreningens vedtægter og regnskab. Vi har stor kendskab og erfaring med at læse disse dokumenter igennem og rådgive dig i dit andelsbolig-køb, så du kan fokusere på andre vigtige ting.

Vi sikrer, at alle ekspeditioner i dit andelsbolig-køb afstemmes med de relevante pengeinstitutter og foreningen/administrator m.v. således, at din handel forløber så enkelt og omkostningsbesparende som muligt.

Er prisen på din andelsbolig lovlig?

Prisen på en andelsbolig afhænger af flere forskellige faktorer, dog først og fremmest det vurderingsprincip, som den pågældende andelsforening har valgt.

En andelsbolig kan vurderes på 3 måder:

- Anskaffelsesprisen på ejendommen

- Valuarvurderingen

- Den offentlige ejendomsværdi

Dette beløb skal indgå sammen med de aktiver, som foreningen ellers råder over, og derefter fratrækkes andelsforeningens gæld. Summen af dette samlede beløb udgør foreningens formue.

Prisen på de enkelte andelsboliger fastsættes efter boligarealets størrelse ud af foreningens samlede areal.

Er der foretaget forbedringer i konkrete andelsbolig, kan forbedringerne blive tilføjet til andelsværdien i henhold til de regler, som gælder i foreningen.

Hvad gør vi?

Vi rådgiver og undersøger, om andelsboligen er prisfastsat på lovlig og rimelig vis og påser, at andelsboligen ikke er prisfastsat med en ulovlig overpris. Vi ser fx nærmere på dokumentationen for de evt. forbedringer.

Vi kigger også på, om anskaffelsessummen er rimelig ift. de risici, der kan være med det bestemte andelsboligkøb. Vi rådgiver, om foreningens økonomi er sund og velfungerende.

Fordele og ulemper ved et andelsbolig-køb

Vi rådgiver om de typiske fordele og ulemper ved et andelsbolig-køb.

Vi gør opmærksom på, at indtrædelse i en andelsforening kan være mere kompliceret end indtrædelse i en ejerforening.

Som din rådgiver sætter vi dig ind i andelsforeningens vedtægter og forklarer dig, hvilken betydning foreningens vedtægter og regnskab kan have på din privatøkonomi.

Fortrydelsesret ved et andelsbolig-køb

Er du presset til at skrive under på en købsaftale, før du og vi har haft mulighed for at gennemgå aftalen og de øvrige papirer grundigt - så sørg for at få indføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen.

Husk Rådgiverforbeholdet!

Som regel er rådgiverforbeholdet ikke automatisk med i købsaftalen. Som køber skal du derfor sørge for at få indsat et rådgiverforbehold, således vi som led i din køberrådgivning kan gennemgå aftalens vilkår. Et rådgiverforbehold gælder normalt i 3-5 hverdage, men hvis det viser sig nødvendigt, kan vi bede om mere tid til at gennemgå aftalen.